pn-pt 8.00-17.00 +48 22 322 85 95
Strona główna / Informacje dla pasażerów linii lotniczych / Linie lotnicze Singapore Airlines wdrażają rozwiązania Amadeus Altéa NDC i Anytime Merchandising

Linie lotnicze Singapore Airlines wdrażają rozwiązania Amadeus Altéa NDC i Anytime Merchandising


Linie lotnicze Singapore Airlines wdrażają rozwiąza-nia Amadeus Altéa NDC i Anytime Merchandising 
z myślą o optymalizacji strategii dystrybucji

Singapore Airlines i Amadeus wspólnie pracują nad udoskonaleniem narzędzi sprzedaży detalicznej w ramach programu Amadeus NDC-X

Pełne wykorzystanie zalet standardu New Distribution Capability (NDC) i generowanie ofert zapewniających wartość dodaną wymaga szeroko zakrojonych działań w systemach linii lot-niczych z uwzględnieniem merchandisingu, personalizacji i zarządzania przychodami. 
Linie lotnicze Singapore Airlines (SIA) wdrożyły system Amadeus Altéa NDC i rozwiązanie Amadeus Anytime Merchandising (AAM), aby przyspieszyć transformację cyfrową, zoptymalizować swoje narzędzia sprzedaży detalicznej i móc dzięki temu oferować pasażerom wyjątkową obsługę. Dzięki tym rozwiązaniom przewoźnik będzie w stanie dotrzeć do swoich klientów z właściwą ofertą w dowolnej chwili, na każdym urządzeniu i za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży.
Wymienione produkty są wdrażane od czerwca 2018 r., a linie SIA uczestniczą w prowadzonym przez firmę Amadeus programie NDC-X od czasu wprowadzenia systemu Altéa NDC w 2017 r.

Campbell Wilson, wiceprezes linii lotniczych Singapore Airlines ds. sprzedaży i marketingu, powiedział: „Z przyjemnością współpracujemy z firmą Amadeus przy wdrażaniu rozwiązania Amadeus Anytime Merchandising (AAM). Rozwiązanie to stanowi jeden z wielu komponentów tworzących nasz system personalizacji i umożliwia zastosowanie reguł biznesowych i sztucznej inteligencji do dostosowywania cen biletów i dodatkowych usług do konkretnej osoby i okoliczności. W połączeniu z programem Amadeus NDC-X, w którym aktywnie uczestniczymy, AAM jest kluczowym filarem naszej strategii ukierunkowanej na personalizację oferty i  lepszego pozycjonowania zalet naszych usług we wszystkich miejscach, w których spotykamy naszych klientów”.
Amadeus Altéa NDC to kompletne rozwiązanie do zarządzania ofertami i zamówieniami, oparte na kompletnych procesach dokonywania zakupu, rezerwacji i obsługi, które są zgodne ze standardem NDC. System umożliwia przewoźnikom dystrybucję ofert i ich spójność za-równo w kanałach pośrednich, jak i bezpośrednich.

Amadeus Anytime Merchandising pomaga natomiast liniom lotniczym zwiększać przychody przez generowanie odpowiednich, spersonalizowanych ofert turystycznych, obejmujących dodatkowe usługi związane z przelotem i nie tylko, np. noclegi hotelowe, wypożyczenie sa-mochodu i ubezpieczenia. Przewoźnik może przedstawiać te oferty podróżnym w kanałach bezpośrednich i pośrednich, wykorzystując w tym drugim przypadku funkcje NDC. 
Rozwiązania Amadeus Altéa NDC i AAM zostaną w pełni zintegrowane z dotychczasowym pakietem Altéa. Dzięki połączeniu tych technologii linie SIA mogą wprowadzić narzędzia zo-rientowane na klienta i będą w stanie utrzymać pełną kontrolę nad swoimi ofertami we wszystkich kanałach.

Cyril Tetaz, wiceprezes firmy Amadeus ds. linii lotniczych w regionie Azja-Pacyfik, powiedział: „Realizowany przez firmę Amadeus program NDC-X udostępnia branży wielokanałowe, skalowalne i wydajne rozwiązania. Cieszymy się bardzo, że linie lotnicze Singapore Airlines pomyślnie zakończyły integrację systemu Amadeus Altéa NDC i rozwiązania Amadeus Anytime Merchandising ze swoim środowiskiem. Dzięki współpracy naszych firm możemy wspólnie dbać o zapewnienie przewoźnikowi wszystkich systemów niezbędnych do kompleksowego zarządzania ofertami. Zmieni to sposób tworzenia ofert, sprzedaży produktów i usług oraz obsługi we wszystkich kanałach, a liniom Singapore Airlines pozwoli utrzymać pozycję pioniera w obszarze sprzedaży detalicznej i merchandisingu ukierunkowanego na klienta”.

Prowadzony przez firmę Amadeus program NDC-X łączy wszystkie działania związane ze standardem NDC, funkcjonując przy tym zarówno jako agregator, jak i dostawca usług informatycznych. Amadeus aktywnie pracuje nad integracją treści NDC z platformą usług turystycznych Amadeus Travel Platform, aby udostępnić biurom podróży z całego świata dostęp do treści NDC obok dotychczasowych zasobów, a tym samym umożliwić im prostą, szybką i precyzyjną obsługę podróżnych.